साहित्य

राजनेताको आवश्यकता
भैंसी र आमा
अविश्राम विष्णु
गजल : बा
आगो र सिंहदरबार
घाम गोठाला
गतिशीलता