साहित्य

आकाश ओढेको डोल्पो
आवागमन
अनौठो जीवगाथा
आमाको प्रश्न
कविता-हाम्री आमा
कथा : अँध्यारो उज्यालो
कविता – सुस्ता
अलपत्र ‘फूल’हरुका नाममा
कविता : साइनो
इच्छा अधुरै रह्यो